Diller

Üst Menu

User menu

Nasıl Yenilerim?

Nitelikli Elektronik Sertifika Yenileme Yönergesi

Kamu SM tarafından üretilen kişisel sertifikaların geçerlilik süresi 3 (üç) yada 5 (beş) yıldır. Bu geçerlilik süresinin dolmasına 3 ay kala sertifika yenileme talebinde bulunulabilir. Sertifika sahibine ait yeni bir anahtar çifti oluşturularak, seri numarası farklı yeni bir sertifika üretilir. İmza oluşturma verisi ve sertifika yeni bir akıllı karta yüklenerek sertifika sahibine ulaştırılır.

Sertifika yenilemesi yapılabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanıyor olması gerekir:

  • Kamu SM'den alınmış geçerli sertifikanın bulunması,
  • Sertifikanın kullanım süresinin dolmamış olması ve kullanım süresinin dolmasına en fazla 3 ay kalması,
  • Sertifikanın içeriğindeki bilgilerde herhangi bir değişiklik olmaması.

Kamu SM sisteminde geçerli bir kullanıcı olarak tanımlı olduğu halde yukarıdaki şartların sağlanamadığı durumlarda yenileme başvurusunda bulunulamaz. Sertifika talep eden bu durumdaki kullanıcılar için Nitelikli Elektronik Sertifika Güncelleme Yönergesi işletilir.

Sertifika yenilemede Nitelikli Elektronik Sertifika Başvuru Yönergesi sırasında alınan belgelere dayanılarak işlem yapılır ve sertifika sahibinden yeni belgeler istenmez. Yönerge aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

  • ADIM 1. Sertifika Sahibine Yenileme Başvuru Uyarısının Gönderilmesi
  • ADIM 2. Yenileme Başvurusunun Kurum Tarafından Onaylanması
  • ADIM 3. Yenileme Başvurusunun Kamu SM Tarafından Onaylanması