Diller

Üst Menu

User menu

Mevzuat

Mevzuat

5 Ocak 2004 tarih ve 5070 numaralı Elektronik İmza Kanunu elektronik imza konusunda temel yasal düzenlemedir. Bu kanun ile elektronik imzanın hukuki yapısı, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetleri ve elektronik imzanın kullanımına ilişkin bağlayıcı temel hususlar düzenlenmektedir. Kanun, düzenleyici kurum olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu‘nu atamakta ve ikincil düzenleme yetkisini bu kuruma bırakmaktadır. Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra (23 Temmuz 2004) yürürlüğe girmiş ve ikincil düzenlemeler için bir yıl süre (23 Ocak 2005) tanımıştır.

Kanunlar

 

Kanun

Tarih

Sayı

1

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu

23.01.2004

25355

Yönetmelikler

 

Yönetmelik

Tarih

Sayı

1

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

06.01.2005

25692

Tebliğler

 

Tebliğ

Tarih

Sayı

1

Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

30.01.2013

28544

2

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ

06.01.2005

25692

 

Kurul Kararları

 

Kurul Kararı

Tarih

Sayı

1

Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Mesajları Profilleri Rehberi’ne İlişkin Kurul Kararı

18.04.2007

2007/DK-77/207

2

Nitelikli Elektronik Sertifika, Zaman Damgası ve İlgili Hizmetlerin Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı

20.12.2006

2006/DK-77/760

3

Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı

01.06.2006

2006/DK-77/353

Kamu SM İle İlgili Düzenlemeler

 

Genelge

Tarih

Sayı

1

2004/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

2004

21

2

2006/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

2006

13

3

2006/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

2006

20